Cesta za vítězstvím, pravidla show Hlas ČeskoSlovenska

Zajímá vás jak probíhá vyřazování v show Hlas ČeskoSlovenska? Čím vším si musí soutěžící projítna své náročně cestě za vížezstvím? Veškeré informace naleznete zde.

VÝBĚR NASLEPO

Celkem 150 zpěvaček a zpěváků z Česka a Slovenska, kteří uspěli v podzimních castingových kolech, bude bojovat o to, aby zaujali kouče a stali se členy jejich týmu. Během pěti dílů si kouči vyberou 14 talentů, s nimiž budou pracovat. Jejich úkolem bude své svěřence podporovat a trénovat, aby na pódiu předvedli co nejlepší výkon. Ze základní fáze vzejdou čtyři týmy, v každém z nich bude 14 soutěžících.

SOUBOJ

Tři nedělní večery se ponesou v duchu soubojů v ringu. Soutěžící v jednotlivých týmech vytvoří dvojice. Před diváky a kouči vystoupí v duelu, ale postoupit bude moci vždy jen jeden z nich. Kdo to bude, to si určí kouči sami. Před branami finále zůstane osm vyřazených z každého týmu, šest soutěžících z každého týmu postoupí do live přenosů.

LIVE PŘENOSY

Celkem 24 zpěvaček a zpěváků se dostane do přímého přenosu. Poprvé se do rozhodování zapojí televizní diváci. Kromě soutěžících se v živém vysílání objeví také speciální hosté. Televizní diváci se dočkají i vystoupení všech čtyř koučů.

1. FINÁLE

V přímém přenosu vystoupí dvě šestice soutěžících ze dvou týmů. Přes noc a den bude probíhat hlasování diváků pro jejich postup.

1. VYHLÁŠENÍ

Dva soutěžící z každého týmu s nejvyšším počtem hlasů postupují automaticky, další dva postupující si vybere kouč. Zbylí dva soutěžící z každého týmu znovu zazpívají, jednoho z nich poté kouč vyřadí.

2. FINÁLE

V přímém přenosu vystoupí dvě šestice soutěžících ze zbývajících dvou týmů. Poté přes noc a den budou hlasovat televizní diváci.

2. VYHLÁŠENÍ

Dva zpěváci s nejvyšším počtem hlasů postupují, další dva postupující určí kouč. Zbylá dvojice z každého týmu znovu zazpívá a o vyřazení jednoho rozhodne kouč.

3. FINÁLE

V každém týmu je pět soutěžících. Zpěváci z prvních dvou týmů zazpívají, poté budou diváci přes noc a den hlasovat.

3. VYHLÁŠENÍ

Dva soutěžící z každého týmu s nejvyšším počtem hlasů postupují automaticky, jednoho postupujícího určí kouč. Zbylí dva zpěváci zazpívají znovu a o tom, kdo postupuje, rozhodne kouč.

4. FINÁLE

Dvě pětice ze dvou zbývajících týmů vystoupí a diváci mohou přes den a noc hlasovat.

4. VYHLÁŠENÍ

Dva soutěžící z každého týmu s nejvyšším počtem hlasů postupují automaticky, jednoho postupujícího určí kouč. Zbylí dva zpěváci zazpívají znovu a o tom, kdo postupuje, rozhodne kouč.

5. FINÁLE

V každém týmu jsou čtyři soutěžící. V 5. finále vystoupí soutěžící prvních dvou týmů, poté začne hlasování trvající noc a den.

5. VYHLÁŠENÍ

Dva soutěžící z každého s nejvyšším počtem hlasů automaticky postupují. Zbylé dva nechá kouč zazpívat a jednoho z nich poté vyřadí.

6. FINÁLE

Vystoupí dvě čtyřky soutěžících ze dvou zbylých týmů. Poté startuje hlasování přes noc a den.

6. VYHLÁŠENÍ

Dva soutěžící z každého týmu s nejvyšším počtem hlasů automaticky postupují. Zbylé dva nechá kouč zazpívat a jednoho z nich poté vyřadí.

7. FINÁLE

V každém týmu jsou tři soutěžící. Vystoupí zpěváci ze všech čtyř týmů. Poté startuje hlasování, které potrvá noc a den.

7. VYHLÁŠENÍ

Moderátor vyhlásí soutěžicího z každého týmu, který v rámci svéskupiny získal největší počet hlasů a postupuje do dalšího kola. Zbylí dva soutěžící od každého kouče zazpívají a kouči vyřadí jednoho zpěváka ze svého týmu. V každém týmu tak zůstanou dva soutěžící.

8. FINÁLE

V každém týmu jsou dva soutěžící a všichni vystoupí. Poté startuje hlasování.

8. VYHLÁŠENÍ

V tomto kole se sčítají hlasy od diváků a rozhodnutí porotce. Diváci a kouč mají dohromady 200% hlasů. Na konci tohoto kola musí kouč rozdělit svých 100% mezi dva soutěžící (například 40 ku 60). Moderátor vyhlásí, kolik který soutěžící z dvojice dostal procent hlasů od diváků. Poté otevře obálku s rozhodnutím kouče a procenta sečte. Vítězové jednotlivých týmů postupují do Grandfinále.

GRANDFINÁLE

9. finále – V Grandfinále je z každého týmu jeden soutěžící, celkem čtyři finalisté. Každý z nich zazpívá dvě písně. Poté bude poprvé zastaveno hlasování a vypadává soutěžící s nejmenším počtem hlasů. Hlasování se znovu rozbíhá (od posledního součtu hlasů) a zbylí soutěžící opět zpívají. Poté se hlasování znovu zastavuje a vyřadí se soutěžící s nejmenším počtem hlasů. Znovu se hlasuje a zbylí dva finalisté naposledy zazpívají. Poté se definitivně zastaví hlasování a diváci se dozví, kdo je Hlas ČeskoSlovenska!


Na stánce jsou použity informace z oficiálních informačních materiálu TV Nova.